land art

Com el Body art, el Land art ( Land art = terra i art ) és un estil emmarcat en l'art conceptual, de gran rellevància en els anys 70 a Europa i, especialment, a Estats Units.

El principi fonamental del Land art és alterar, amb un sentit artístic, la superfície de la Terra.

Walter de Maria. Camp de llampecs, 1974-77

Walter de Maria va ser qui va inventar el terme americà de Land Art que en català es podria traduir com art de la terra. Aquest terme ho va utilitzar per a poder descriure les seves primeres intervencions en la naturalesa que es van portar a terme a la fi dels anys seixanta.

Els inicis del Land Art es troben en un grup d'artistes ecologistes, especialment artistes europeus i americans, que van intervenir l'entorn natural deixant la seva petjada, el seu art a la naturalesa amb el propòsit d'assolir un art no comercial, un art que no es pogués vendre ja que sent un art efímer les obres no poden sobreviure amb el pas del temps.

Robert Smithson. Spiral Jetty, 1970

Actualment aquest propòsit no s'assoleix del tot ja que el Land Art ha caigut en el món de la comercialització amb les fotografies, plans i projectes de les obres.

 

ARTISTES

Robert Smithson, Michael Heizer, Richard Long, Christo and Jeanne-Claude, Walter De Maria, Daniel Buren, entre d’altres.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT

 

- La natura és l'objecte de l'exploració artística, la autèntica matèria sobre la qual i amb la qual treballen, s'interessen per la seva conservació.

- El Land art s’inspira en l'arquitectura antiga o els llocs sagrats del passat més remot, com són els monòlits o quadrants solars prehistòrics del tipus de Stonehenge, tombes egípcies, monticles funeraris precolombins, altars o marques rituals a cel obert.

- Com en l'art primitiu, en els dissenys del Land art fan servir un mínim d'elements expressius i parteixen de traços primaris: línia recta, zig zag, cercle, quadrat, espiral i creu.

- Exposen reflexions profundes, sobre la relació entre l'ésser humà i la Natura, entre el món transcendent i el món natural. La majoria d’obres transmeten un sentit místic o misteriós.

- El paisatge es converteix en el suport de l’obra, i també, en el material, en general. Caràcter efímer de l’obra, es deteriora pel pas del temps: erosió del terreny, la pluja, l’artista desmunta l’obra,... El públic pot veure el procés artístic a partir de dibuixos preparatoris, fotografies i enregistraments en vídeo del procés i final de l’obra.

- Christo i Jean-Claude han realizat empaquetaments en diferents llocs del món.

 

Christo. Costa empaquetada, 1969
Christo. Illes envoltades, 1980-83

 

 

ARTISTA REPRESENTANT

 

Richard LONG

(Anglaterra, 1945)

 

Cercle de pedra, 1980