introducciÓ

Aquesta web és una eina de suport teòric-pràctic per al mestre a l'hora de programar l'àrea de llenguatge plàstic i visual i plàstica, utilitzant l'art del segle XX com a referent.

L'objectiu es oferir als mestres i educadors interessats en aquesta àrea , un material teòric, una documentació i una sèrie de propostes didàctiques per a poder treballar l'Art del segle XX a l'escola; apropar als alumnes als diferents moviments artístics, als artistes i a les seves obres, i facilitar al professorat coneixements sobre l'Art del segle XX i la relació d'aquests amb els continguts de l'àrea.

L’amplitud de la recerca i de les propostes didàctiques permetrà al mestre programar el tercer nivell de concreció, pensant en les característiques del seu alumnat, l’entorn i les necessitats. També, en el cas de treballar per projectes, que l’alumne pugui triar l’artista, tema o moviment a treballar. Es pot donar el cas de què alguna escola vulgui fer un eix transversal “L’art del segle XX a l’escola”, dins del seu segon nivell de concreció (Projecte Curricular de Centre).

Abans de començar algunes qüestions:

 

. Com treballar l'àrea a l'escola

 

. Què és art ? L'art del segle XX