art d'acciÓ

L'art acció és una tendència de l'art modern que va iniciar-se als anys 60. Es va proposar ampliar els horitzons de l'experiència estètica més enllà dels espais especialment dedicats a l'art, com són els museus, galeries, sales de concerts, cinemes; així com esborrar les fronteres marcades entre les disciplines artístiques (plàstica, música, drama, mitjans audiovisuals, etcètera).

Joseph Beuys. Com explicar pintures a una llebre morta, 1965. Performance

La finalitat de l'art d'acció és comunicar l'experiència humana en tota la seva gamma expressiva.

Els inicis de l'art de acció es situen, per a alguns historiadors en l'activitat pictòrica de Jackson Pollock com creador de l’Action Painting, i a Ives Klein, amb les seves antropometries.

La intenció de l'art acció és apropiar-se de la vida a través de qualsevol tipus d'acció que tingui una intenció estètica conscient i elaborada, pot ficar-se en l'expressió de la subjectivitat, en una reflexió sobre assumptes filosòfics, de consciència ecològica, d'identitat social o individual, sexualitat, política, etc.

Es poden considerar dintre de l’art d’acció, tres manifestacions diferenciades:

el happening,

el fluxus

i la performance

 

ARTISTES

Joseph Beuys (1921-1986), Vostell, Chris Burden, John Cage, Valie Export, The Gutai Group, Rebecca Horn, Allan Kaprow, Milan Knízák, Bruce Nauman, Hermann Nitsch, Hélio Oiticica, Claes Oldenburg, Yoko Ono, entre d'altres.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT

 

- L'art acció parteix de la realitat mateixa de què una obra d'art no és una mercaderia, no es ven ni es compra, no és un objecte per a contemplar i apropiar-se d'ell, és un acte humà que es porta a terme en un espai i temps determinats.

- Fonamental la participació de l'espectador, com co-creador de l'obra a través de les seves reaccions, de la seva experiència vital i introspectiva. El públic s'involucra activament, emocionalment o intel·lectualment, amb l'experiència estètica

- L'art acció provoca al públic transgredint les convencions socials, artístiques i morals. Part de la vivència estètica pot ser agradable o no.

- Una altra de les característiques bàsiques de l'art acció és la interrelació de les arts, la seva estructura general és “de mig barrejat”, d'una síntesi interdisciplinària: llenguatge plàstic, llenguatge musical i llenguatge visual es barregen.

- Les diferents manifestacions de l'art acció es van proposar dur l'art a espais públics oberts: carrers, places, parcs; i tancats :cases, temples, centres comercials, mitjans de transport, et; és a dir, a llocs on es desenvolupa la vida quotidiana de la gent comuna i que no van ser concebuts per a l'acte estètic.

- Es revelen contra l'objecte artístic tradicional en forma de mercaderia.

- En el happening, es formula un guió general de l'acció però els detalls queden reservat al moment mateix de la interrelació amb públic, així com l’inici i el final.

- Els artistes van poder realitzar les seves obres sense la intermediació dels “curadors”, crítics o marxants d'art.

- Les expressions de l'art acció involucren diferents branques i estratègies artístiques: pot tractar-se d'un monòleg musicalitzat a on simultàniament l'artista pinta el seu cos o projecta un vídeo, o construeix algun artefacte o realitza algun acte ritual; o bé pot cridar l'atenció de l'espectador i apel·lar al seu sentiment estètic a través d'una acció inusual o provocadora o grotesca, com conviure en una cambra amb un llop, etc. O simplement l'artista pot realitzar una acció totalment ordinària com beure una cervesa escoltant música de jazz.