ART conceptual

L'art conceptual sorgeix en EUA cap a 1966 desprès de l’estètica minimalista.

A l'art conceptual el que l’importa és la reflexió sobre l'obra (el concepte) i el procés creatiu més que l'objecte artístic i els seus aspectes materials, en aquest moviment culmina la desmaterialització de l’art que s’havia iniciat amb el dadaisme.

Joseph Kosuth. Una i tres cadires, 1965
Joseph Kosuth. Un i tres martells, 1965

El terme de conceptual es deu a l'artista Sol Le Witt, qui ho va utilitzar en el seu article "Paragraphs on Conceptual Art", publicat en Artforum en l'estiu de 1967, per a presentar la idea de la seva obra.

Es consideren precursors d’aquest moviment: a Marcel Duchamp (1887-1968), que amb els seus ready-mades va obrir una nova forma conceptual d'art, de Ad Reinhardt (1913-1967): l'art depèn només d'ell mateix i de la filosofia analítica, segons la qual el concepte és tot allò sobre el que pot formular-se proposicions, nivells del pensament que, al marge de qualsevol dada captada perceptivament, redueix tot coneixement al llenguatge.

L'art conceptual és la síntesi de les idees i reflexos artístics derivats de tots els moviments artístics posteriors a la segona guerra mundial, indefinible en el seu estil, material o forma, té a veure sobretot amb idees i significats. Els seus productors i defensors diuen que es tracta d'un art viu que s'alimenta dels fets i esdeveniments socials, d'un art actiu que obliga a participar i a opinar, d'un art que no deixa a ningú impassible.

 

ARTISTES

J. Kosuth, Sol LeWitt (EE.UU, 1928), Shusaku Arakawa (Japón, 1936; residente en Nueva York), On Kawara (Japón, 1933; residente en Nueva York), H. Haacke, Bruce Nauman, Gordon Matta Clark, Lichel Asher, John Baldessari, Dan Graham, entre d’altres.

A Espanya, Ferran García Sevilla, Francesc Abad, Antoni Muntadas, Jordi Benito, Francesc Torres, Joan Brossa, entre d’altres.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT

 

- Visió de la pintura com objecte de pensament.

- Propòsit posat no a representar la realitat, sinó a prescriure un conjunt de significats, conceptes o intencions que siguin reconeguts per l'intel·lecte.

- Recerca de la simplicitat.

- Valora principalment la intel·ligència i les idees per sobre de la part manual.

- Combinació de llenguatges: especialment el llenguatge escrit barrejat amb el llenguatge de la representació pictòrica.

Joseph Kosuth. Art com a idea: res, 1968

- Iconografia consistent en preguntes, equacions, declaracions o instruccions absurdes.

- Explotació màxima del potencial pictòric com canal d'informació.

- Barreja de materials i tècniques: collage, plantilles i estarcits.

- Els artistes conceptuals es van servir de mètodes diversos i tècniques mai abans usades: el performance, la instal·lació, el videoarte i l'art en internet, fotografies, vídeos, enregistraments, textos, realització d'actes en públic... sent escasses les manifestacions pictòriques.

Joseph Kosuth, El color de Wittgenstein, 1989

- Obres d’art de difícil comercialització i de caràcter efímer, només poden ser vistes per poc temps.

- La idea artística existeix primer, després la tècnica. La tecnologia és una eina, no la raó de ser.