ORFISME

Apareix a França en 1911.

És una tendència que surt del cubisme per a proclamar la supremacia del color.

Robert Delaunay. Homenatge a Bleirot, 1914

El terme va ser creat pel poeta francès Apollinaire per a designar la pintura del matrimoni Delaunay.

Una tendència que segueix, fins a cert punt, el camí iniciat per l’orfisme es desenvolupa en Estats Units i es coneix com a "sincronisme".

ARTISTES

Robert Delaunay (1885-1941) i Sònia Delaunay

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT

 

- No figuració o figuració gairebé simbòlica: tendència cap a l'abstracció geomètrica.

- Estructuració a força de formes geomètriques més o menys rígides: cercles i semicercles en bandes concèntriques, segments alternats, prismes de color, etc.

- Recerca de la correlació entre sons i colors.

- Sensació de dinamisme rítmic.

- Composicions de gran fantasia.

 

ARTISTA REPRESENTANT

 

SÒNIA DELAUNAY

(Ucraïna, 1885-1979)

 

Ritme I, 1938