POST-IMPREssionisme

El terme Post-impressionisme s'aplica als estils pictòrics de finals del segle XIX i principis del XX , que apareixen després de l’Impressionisme. Roger Fry, un crític britànic, en 1910, va inventar el nom de "post-impressionisme", quan es va fer a Londres una exposició de pintures de: Paul Cézanne, Paul Gauguin i Vincent van Gogh.

Paul Cézanne. Els jugadors de cartes, 1890-92.

Són els artistes més representatius: les seves obres es caracteritzen per l’ús expressiu del color.

 El Post-impressionisme va ser tant una extensió de l’Impressionisme com un rebuig a les seves limitacions. S'agrupen les més diverses tendències, moltes de les quals són difícils de classificar cronològicament, ja que es corresponen amb artistes concrets i les seves inquietuds.

Treballen en àrees geogràfiques distants entre si - Van Gogh en Arlés, Cézanne en Aix-en-Provence. Les seves formes més exagerades i l'ús del color, estructura i línies van obrir nous camins a la pintura del segle XX.

Cézanne va influir al cubisme;

Van Gogh, a l’expressionisme, i

Gauguin, al fauvisme.

ARTISTES

Paul Cézanne, Paul Gauguin, Harry Lachman, Henri Rousseau, Georges Seurat, Henri de Toulouse-Lautrec i Vincent Van Gogh.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL MOVIMENT

 

- Els Post-impressionistes van continuar utilitzant colors vius, una aplicació compacta de la pintura, pinzellades distingibles i temes de la vida real, però van intentar dur més emoció i expressió a la seva pintura. Encara que sovint exposaven junts, no es tractava d'un moviment cohesionat.

- Experimenten amb diferents formes d’aplicar la pintura, des de les pinzellades puntillistes(es refereix a la tècnica de petits punts de color que es fonen a la retina) a les grans àrees de color.

- Comença a aparèixer la visió personal de l’artista.

 - Importància de les teories del color i el seu efecte a l’espectador, pintura amb contingut comunicatiu.

  - Interès per la construcció de la forma, el dibuix i l'expressivitat dels objectes i figures humanes.

- Temes de la vida real.

- El gust purament estètic (Cézanne).

- Concepció del quadre a força de cossos rigorosament geomètrics (Cézanne).

- Utilització de colors purs amb gran càrrega emotiva (Van Gogh).

- Creacions imaginatives a força de pinzellades cursives que intenten expressar l'angoixa i el desconsol interior (Van Gogh).

- Interès per l'exòtic (Gauguin).

- Creació de composicions simplificades i estàtiques, buscant l'harmonia de les masses cromàtiques tancades (Gauguin).

 

ARTISTES REPRESENTANTS

 

PAUL CÉZANNE

(França, 1839-1906)

PAUL GAUGUIN

(França, 1848-1903)

VINCENT VAN GOGH

(Holanda, 1853-1890)

Senyora Cezanne en blanc, 1886
El cavall blanc, 1898
Iris, 1889

 

 

 

 

 

 

POST-IMPRESSIONISME